Guest Lecture Malaysia Kunjungi FIK UNY

Warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang berbudi, bersatu padu, patriotik, adil, penyayang, berbakti. Adapun pekerja yang berilmu adalha pekerja yang inovatif, kreatif, Menguasi Teknomogi dan Komunikasi, dapat menciptakan teknologi, serta belajar sepanjang hayat.

Demikian Dekan Sukan (Fakultas Keolahragaan) UPSI Malysia,  Associate Professor Dr. Julismah Jani, dalam kunjungannya sebagai Guest Lecturer di FIK UNY ( 8 – 15/10), dalam salah satu seminar sehari berjudul Paradigma Penelian dan Pengajaran Pendidikan Jasmani (Perspektif di Malaysia) bersama mahasiswa dan dosen Prodi POR FIK UNY mengawali paparan materi.

“Kurikulum yang dihasilkan perlu relevan dan dinamik dengan keperluan semasa dan masa akan datang; Kurikulum perlu memberi penekanan kepada aspek perpaduan untuk mengekalkan social cohesion (kejeleketan sosial), menyemai semangat patriotisme dan semangat cintakan Negara; Pelaksanaan kurikulum kebangsaan secara berkesan dapat menzahirkan aspirasi negara ke arah menyediakan sumber manusia bagi pembangunan Negara”, tegas Julismah. (rew)